خطیب جمعه اهل سنت نماز جمعه باغلق:
در انتخابات آینده با تحقیق و مشورت به کاندیداهای خود رای دهید
رشید قاری یزدانی گفت: مردم با تحقیق و مشورت مهمترین تصمیم را در رابطه با گزینه های ریاست جمهوری و شورای شهر گرفته و هفته آینده در انتخابات حضوری پرشور داشته باشند و نامزد اصلح را انتخاب نمایند.

به گزارش روابط عمومی دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت خراسان، رشید قاری یزدانی خطیب جمعه اهل سنت روستای باغلق در خطبه های این هفته، ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوا به اهمیت مشورت کردن در امور اشاره کرد و افزود: انسان در هر پست و مقام و دارای هر سواد تحصیلی باشد باز هم باید در کارها با دیگران مشورت کند.

وی افزود: مشورت کردن آنقدر اهمیت دارد که خداوند سوره ای را بنام سوره شوری نازل فرمود و یکی از صفات مومنین را مشورت کردن عنوان کرد.

قاری یزدانی اظهار داشت: مردم با تحقیق و مشورت مهمترین تصمیم را در رابطه با گزینه های ریاست جمهوری و شورای شهر گرفته و هفته آینده در انتخابات حضوری پرشور داشته باشند و نامزد اصلح را انتخاب نمایند.

ایشان ادامه داد: همچنین افرادی که به عنوان شورا انتخاب می شوند سعی نمایند در انجام کارها با همدیگر مشورت داشته باشند و از خودخواهی و خود بینی پرهیز نمایند.

فهرست