دفترچه راهنمای آزمون پذیرش طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ منتشر شد+فایل PDF دفترچه
با اعلام معاونت آموزش و پژوهش دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت دفترچه راهنمای آزمون پذیرش طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت سال تحصیلی 1400-1399 منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، معاونت آموزش و پژوهش این دبیرخانه از انتشار دفترچه راهنمای آزمون پذیرش طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰خبرداد.

بر اساس این گزارش زمان ثبت نام و تشکیل پرونده داوطلبان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ می باشد.

همچنین به گفته منابع آگاه معاونت آموزش و پژوهش دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، امسال ثبت نام داوطلبان صرفاً به صورت اینترنتی صورت خواهد گرفت.

ضمناً آزمون ورودی با هماهنگی معاونت آموزش و پژوهش دبیرخانه و همکاری مدارس به صورت متمرکز برگزار می‌شود.

دریافت فایل الکترونیکی دفترچه راهنمای آزمون پذیرش طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

فهرست