امام جماعت اهل سنت مسجد سید الشهدا روستای نریمانی: جنایاتی که امروز بر علیه اقلیت مسلمان در کشورهای غیر اسلامی صورت می گیرد، دسیسه دشمنان اسلام برای تکه تکه کردن جوامع اسلامیست

مولوی ابوبکر شادروز گفت: اتحاد مسلمانان باعث خواهد شد این دسیسه با شکست روبرو شود و انشاالله روزی خواهد رسید که حکومت الهی در سراسر زمین حکمفرما خواهد شد. به…
فهرست