ماخونیک، روستای ۳۰۰ ساله ی خراسان جنوبی/ روستای ماخونیک جزء هفت روستای شگفت انگیز دنیا است که با بافت روستایی و ساکنان منحصر به فرد آن تبدیل به منطقه ای با جذابیت های گردشگری شده است

مدرسه علمیه انوارالعلوم ماخونیک با قدمتی نزدیک به هشتاد سال نقش عمده ای در ارتقاء سطح فرهنگی و علمی این روستا داشته است به گونه ای که تعداد زیادی طلبه…

مسجد جامع سنگان خواف

مسجد جامع سنگان خواف واقع در استان خراسان رضوی، در شهرستان خواف، شهر سنگان، کوچه معروف به کوچه آب قرار دارد، این بنا مربوط به دوره خوارزمشاهی است. (بیشتر…)

تاریخچه شهرستان تایباد: تایباد در‌گذشته «مغول‌آباد» «باخرز»، «طیبات»، «‌طایباذ»، «تائی آباد»، «تایب آباد»، «تایاباد»، «تایاباذ»، خوانده می‌شد.

این‌ شهرستان‌ از دو بخش‌ جلگه‌ای‌ و کوهستانی‌ تشکیل‌ شده‌ است‌. آب‌ و هوای‌ تایباد بیابانی‌ و نیمه ‌بیابانی‌ و نیمه‌ خشک‌ و در بخش‌ جنوبی‌ زمستان‌های‌ سرد و تابستان‌های‌…
فهرست