مراسم دفاع از پایان نامه سطح سه مولوی موسی رحیمی مزرعه شیخ، از طلاب اهل سنت خراسان در دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت خراسان
فهرست