شناسه خبر: 25872

لینک کوتاه صفحه

https://khorasan.dmsonnat.ir/?p=25872

مولوی نورمحمدی: وظیفه مهم دینی و اجتماعی مردم شرکت در انتخابات است
فهرست